Header image

Aktuální informace pro rodiče a žáky k otevření škol

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že se školy na Děčínsku ještě
neotevřou, žáci nastoupí o týden později, tedy od 19. 04. 2021.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 19. 4. 2021

Vážení rodiče,

informací k návratu vašich/našich dětí je mnoho a přesto málo. Snažíme se vždy reagovat na aktuální dění. Přestože nejsme vždy přesvědčeni o všech daných opatřeních, budeme se snažit proplout vodami nástrah MŠMT a MZ.

Podrobná informace s aktivními odkazy zde: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Pro naši školu konkrétně:

V týdnu od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021 se vrátí do školy k prezenční výuce ti nejmladší žáci.

Tedy žáci 1., 2. a 3. třídy, kteří mohou navštěvovat také školní družinu (6,00h - 16,00h)

4 . – 9. třída stále pouze distančně on-line (nebo off–line s tím, že úkoly vydáváme v pondělí, žáci odevzdávají v pátek).

Žáci ve škole musí mít chirurgickou roušku (náhradní roušku v sáčku), dále je čeká antigenní test při příchodu do školy, u kterého můžete být přítomni (po domluvě). Testovat se bude vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Před cestou do školy si s dětmi prohlédněte instruktážní video k Ag testu (rapid test) https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Leták k testování pro žáky: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták k testování pro rodiče: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Letáky - Testujeme, aby ve škole bylo bezpečno: https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/10281/testovani-diagram.pdf

https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

Od 6,00 do 7,30 hod. v 1. týdnu bude mít službu a vykonávat tak dohled nad testováním družinových dětí p. uč. Smetanová. Testovací místnost je zřízena z jedné z volných tříd školy. Pokud bude test negativní, pokračují děti do „své“ družiny.

Žáci, kteří družinu nenavštěvují, budou testováni ve své třídě na začátku 1. vyučovací hodiny přímo učitelem/kou za pomoci paní asistentky.

Nadále platí dodržování stávajících nařízení: větrání, zvýšená dezinfekce tříd, nespojování se, zajištění hygienických pravidel při školním obědě.

Vážení rodiče, vše chceme zvládnout spolu s vámi v klidu, se vzájemným respektem. Těšíme se, že dojde alespoň částečně k návratu běžného školního režimu. Určitě budete mít spoustu otázek, proto máte možnost si prohlédnout informace na stránkách  MŠMT a MZ ČR (viz. odkazy), ze kterých čerpáme i my. Pokud budete mít další dotazy, směřujte je na vaše učitele nebo se obraťte na vedení školy.

                                                                         

                                                                                         ...všechno jde, když se chce... :-)