Header image

Vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Milí rodiče, od čtvrtka 25.2.2021 je povinnost dětí nosit chirurgickou roušku (zdravotnická obličejová maska).

Týká se všech žáků, kteří vstoupí do budovy školy, dospělí musí vstupovat v respirátoru !!!
Děkujeme, že nám pomáháte.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 až do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

Více informací naleznete v mimořádném opatření.