Header image

Sběr druhotných surovin

PET + papír

Každou středu před 8:00 probíhá u boční brány sběr druhotných surovin - papír + PET lahve.
(papír zvážený, PET lahve spočítané nechávejte za bránou)

Lístečky s váhou nebo kusy odevzdávejte třídním učitelům.