Header image

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády vydává MŠMT pokyny k organizaci zápisů dětí do 1. tříd.

Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Ačkoliv nás mrzí, že se s Vámi nesetkáme osobně, jsme připraveni provést zápis elektronicky.

Připravili jsme možnost zápisu online, kde se můžeme s vaším „prvňáčkem“ vidět a popovídat si.

Pokud máte o tuto formu zájem, přihlaste se do našeho rezervačního systému 

(na www.zsvychodni.cz) v době od 30.3. do 11.4.2021.

K zápisu je nutné předložit tyto formuláře s podpisem zákonného zástupce (způsoby doručení jsou uvedeny níže):

 • Zápisní lístek (vyplní zákonný zástupce)– viz odkaz PRO RODIČE

 • Žádost k zahájení povinné školní docházky (vyplní zákonný zástupce)– viz odkaz PRO RODIČE

 • V případě odkladu školní docházky žádost o odklad – viz odkaz PRO RODIČE

 • Kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu rodiče

 

Pokud vám školka případně pracovník PPP doporučil odklad školní docházky, vyplňte potřebný formulář, který je zde také ke stažení a přiložte doporučení lékaře s doporučením PPP.

Odklad školní docházky nemusí být pro vaše dítě vždy výhodou.

Požadavky na budoucího žáčka:

 • Nakreslit postavu

 • Vyplnit pracovní listy, které jsou ke stažení ve složce 

Vše lze doručit následujícími způsoby:

 • přílohu v emailu na adresu: smetanova@zsvychodni.cz (s uznávaným elektronickým podpisem)

 • vložit do schránky školy nebo zaslat poštou

 • do datové schránky školy (e9dmtwk)

 • osobní podání ve všední dny od 8.00h do 13.00h

 • vše od 1.4. do 14.4.2021


 

Se svými dotazy se můžete obracet na ředitelku školy Mgr. Helenu Šmídovou – 775 872 658

                                             nebo na zástupkyni ředitelky Mgr. Alenu Smetanovou- 724 820 130

Formuláře ke stažení:


Pro rodiče

Pro děti

 

 

                   T Ě Š Í M E    S E   N A   V Á S  !