Header image

Zájmové kroužky 2022-2023

Přehled zájmových kroužků v tomto školním roce

1) Fotbal: po, pá - 13:00 - 13:45 - Mgr. V. Juricová, Mgr. P. Karman

2) Pohybové hry: čt - 7:00 - 7:40 - pí. vychovatelky ŠD

3) Dramatický kroužek: čt - 13:00 - 14:30 - Mgr. A. Smetanová

4) Turistický kroužek pro nejmenší: - Mgr. D. Vokálková

5) Turistický kroužek pro pokročilé: - Mgr. P. Karman, Ing. J. Šafránek

6) Atletika: čt - 13:00 - 13:45 - A. Homolková

7) Florbal: pá - 7:00 - 7:40 - M. Damnitzová