Projektový týden - Zdravověda není žádná věda


Zdravověda není žádná věda Naše škola se rozhodla uspořádat tento projektový týden u příležitosti letošního 100. výročí založení Československého a Českého červeného kříže (6. 2.) a zároveň u příležitosti Mezinárodního dne zdraví (7. 4.), v průběhu týdne jsme se také připojili ke Světovému dni Downova syndromu (21. 3.).

Celoškolní akce začala v pondělí 18. 3., kdy se děti v rámci své třídy seznámily s historií zmíněných událostí a také s programem celého týdne. Současně si také vylosovaly, do které pracovní skupiny budou patřit. Skupin vzniklo 10 a zahrnovaly zástupce z každého ročníku.

V úterý 19. 3. již žáci pracovali ve skupinách a střídali činnosti zaměřené na zdravovědu (první pomoc, hygiena, lidské tělo, zdravá výživa apod. ), a to na 10 stanovištích, které řídili učitelé a v jednom případě i lékařka z oboru intenzivního lékařství a anesteziologie MuDr. Eva Hušková, pod jejímž odborným dohledem si mohli žáci vyzkoušet resuscitaci.

Středa byla zaměřena na zdravou výživu. Našimi hosty byli malí předškoláci z MŠ Stonožka a z MŠ Slovíčko. Ti se zařadili do školních skupin a všichni společně na 10 stanovištích pod vedením učitelů vytvářeli zdravé svačinky. Vznikly chutné pokrmy, vzájemně jsme ochutnávali a hodnotili, na závěr jsme si společně zazpívali písničku o vitamínech. Děti z MŠ si odnášely malou zdravou pochoutku, kterou věnoval škole PharmDr. Jindřich Šmíd.

Ve čtvrtek odpoledne jsme uspořádali v přilehlém areálu školy akci pro děti, rodiče a širší veřejnost. Akci spoluorganizoval záchranářský tým Jany Hozákové, připojili se i varnsdorfští hasiči pod vedením Jiřího Suchardy a všichni společně jsme vytvořili 8 stanovišť, na kterých si dvojice – rodič a dítě vyzkoušely své znalosti a dovednosti v oboru zdravověda a 1. pomoc. Hostem byl místostarosta města ThMgr. Roland Solloch, který řekl v úvodu několik milých vět. Podávalo se zdravé občerstvení a malá odměna.

V pátek jsme společně celou akci vyhodnotili a odměnili vítěznou skupinu.Celý projekt byl finančně podpořen z dotačního programu města Varnsdorf, dále děkujeme Janě Hozákové a jejímu týmu, Jiřímu Suchardovi a hasičům, dík patří také MuDr. Evě Huškové a PharmDr. Jindřichu Šmídovi.

Odkaz na fotogalerii úterý
Odkaz na fotogalerii středa
Odkaz na fotogalerii čtvrtek
Odkaz na fotogalerii pátek


Pondělí


v pondělí se žáci seznámili s projektem a tématem samotným. Během dopoledne byli rozděleni do 10 skupin, které zbytek týdne spolupracovaly a plnily zadaná témata  


Úterý


Již od začátku vyučování se rozdělené skupiny přesunuly na předem daná stanoviště, kde na ně čekali vyučující.
Celkem bylo připraveno 10 disciplín s tématickými úkoly, kde se během 20 minut žáci dozvěděli nové informace týkající se zdraví, zdravého životního stylu a prevence. Všechny skupiny stačily během dopoledne absolvovat všech 10 stanovišť a odnést si spoustu nových informací.

Stanoviště:
 č. 1 - Zdraví a pohyb
 č. 2 - Vitamíny
 č. 3 - Potravinová pyramida
 č. 4 - Obvazové dovednosti
 č. 5 - Náš chrup
 č. 6 - Výtvarná činnost - tvorba lidského těla
 č. 7 - Deskové hry - Naše zdraví
 č. 8 - První pomoc
 č. 9 - první pomoc v praxi
 č. 10 - Lékárnička - co v ní najdu
 
Odkaz na fotogalerii


Středa


Ve středu nás přišly navštívit děti z MŠ Stonožka a MŠ Slovíčko. Děti se dorozdělily do našich skupin a celé dopoledne spolupracovaly se staršími kamarády. Středeční den všichni strávili tvořením zdravých svačinek. Svačinky na závěr všichni ochutnali a bodově ohodnotili. Body si zapsali do celkového hodnocení.
Největší úspěch u dětí měla svačinka skupiny č. 8 - Ovocné špízy s čoko fondue.
U vyučujících zvítězila skupina č. 7 - Zapečené müsli.

Recepty, které tvořili žáci během projektového týdne (odkaz). 
Recepty, které tvořili žáci během projektového týdne
(odkaz)

Odkaz na fotogalerii


Čtvrtek


Dopoledne proběhla běžná výuka.

Odpoledne pak na školní zahradu zavítali Hasiči a záchranářský kroužek "Mladý záchranář". Děti i s rodiči měli možnost vyzkoušet si první pomoc v praxi a také si mohli ověřit zda to, co již umí, umí správně Na každého čekala cena za absolvování všech deseti stanovišť. 
Odkaz na fotogalerii


Pátek


Během pátečního dopoledne se celá škola sešla v tělocvičně k závěrečnému vyhodnocení.
Každý z účastníků si odnesl drobnou odměnu za celotýdenní práci.

Konečné pořadí:
 1. místo - skupina č. 8
 2. místo - skupina č. 5
 3. místo - skupina č. 2
 4. místo - skupina č. 4
 5. místo - skupina č. 6
 6. místo - skupina č. 9
 7. místo - skupina č. 1
 8. místo - skupina č. 7
 9. místo - skupina č. 10
 10. místo - skupina č. 3
 
Odkaz na fotogalerii


 

(c) 2012 Jan Škoda DBnet.cz
WEB Administrátor: Jan Rohm