Plánované akce

Celoroční plán práce školní

družiny školní rok  2021-2022

 

Odpočinkové činnosti

- vytváření celkové duševní pohody dětí, odstraňování únavy z vyučování

- klidové činnosti /poslechové, individuální hry, klid po obědě/

- poslech CD, pořady pro děti

- hudební hry, poslech hudby

-kreslení a malování – volné téma

- častý pobyt venku – volné hry

- práce s dětskými časopisy a knihami

- relaxace, četba, kvarteta, odpočinek na koberci, vyprávění – dialog s dětmi

- stolní hry, hry s hračkami, hry v kuchyňce

 

 

Spontánní činnosti

- každodenní individuální klidové činnosti po obědě a při pobytu venku

- vlastní aktivita žáků 

- činnosti dle výběru dětí

- volná hra s vlastními pravidly a zapojením fantazie

 

Rekreační činnosti

- hry s pohybovými prvky, stolní hry, malování, volné hry,

- vycházky, sportovní hry, míčové hry,

- pohybové aktivity na čerstvém vzduchu

- konstruktivní a tematické hry

- tělovýchovné chvilky, pohybové hry

 

Příprava na vyučování

- didaktické hry, hry k upevňování učiva

- rozšiřování poznatků z vyučování

- rébusy, křížovky, osmisměrky, sudoku, hádanky

 

Sebeobslužné činnosti

- zásady stolování

- zásady osobní hygieny, péče o vlastní věci, pořádek v osobních věcech

- úklid po skončení jednotlivých činností

 

Zájmové činnosti

  • Přírodovědné      -     vycházky do přírody, pozorování

                                      -     rozvoj zájmu o přírodu

                                      -    ochrana životního prostředí

                                      -    ekologická problematika

                                      -    výchova k ohleduplnému přístupu k přírodě

 

  • Sportovní            -     zdokonalování fyzické zdatnosti

                                     -     přirozená pohybová aktivita

                                     -     kolektivní hry – vytváření smyslu pro fér hru

                                     -     potlačování nesportovního chování

 

  • Společensko – vědní       - vytváření zájmu o společenský život

                                                  - tradice a zvyky po celý rok

                                                  - vytváření zájmu o historii

 

  • Estetické /výtvarné, hudební/   - probouzení zájmu o hudbu

                                                         - zdokonalování v oblasti kresby, malby

  • Pracovní   -  montáže a demontáže stavebnic, netradiční stavby

                           -  rozvoj zájmu o samostatnou tvořivou práci

                           -  rozvoj představivosti

                           -  práce s různými materiály

 

 

ZÁŘÍ


 

ŘÍJEN


LISTOPAD

 

PROSINEC

 

LEDEN

 

ÚNOR

 

BŘEZEN

 

DUBEN

KVĚTEN

 

ČERVEN