Plánované akce

Celoroční plán práce školní

družiny školní rok  2022-2023

 

Cíl: plnění úkolů ze všech výchovně-vzdělávacích oblastí

Hodnocení: průběžně během roku

 

 

ZÁŘÍ: NAŠE ŠKOLA, NAŠE DRUŽINA

 • zahajujeme školní rok, seznámení s kamarády i vychovatelkami
 • naše škola není bludiště- pátráme, co skrývají chodby, učebny, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje
 • organizace a režim ŠD, seznámení s řádem ŠD a bezpečností, pracujeme na pravidlech chování
 • navázání přátelských vztahů za pomoci společných her
 • kamarádi kolem nás, hry na seznámení, dramatická výchova
 • bezpečná cesta do školy- povídání o cestě do školy a cestě domů- základy bezpečnosti při přesunu, při vycházce, orientace v okolí školy, dopravní značky
 • sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny- mytí rukou, zásady zdravé výživy
 • 22.9. Den bez aut
 • vzpomínáme na prázdniny- zážitky ( kresba )
 • loučení s létem ( odlet tažných ptáků ) – výtvarná a pracovní činnost
 • kresba – ovoce a zelenina
 • pozorujeme přírodu, hry a sportovní činnosti na školním hřišti, na zahradě, na vycházce

 

ŘÍJEN: VESELÉ BARVY PODZIMU

 • přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla chování v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě, sběr lesních plodů pro zvířátka
 • ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadů, sběr papíru
 • barevná příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro výtvarné koláže
 • výroba draka - DRAKIÁDA
 • 20.10. Den stromů
 • sportujeme – zdolávání překážek, hry s pravidly, hry s míči, závodivé hry, švihadla

 

LISTOPAD: VÍTR A PLÍSKANICE

 • zamykáme les – podzimní výpravy do přírody, co se děje v lese na podzim, hry v terénu
 • HALLOWEEN ve školní družině
 • intuitivní a sociální hry na rozvoj tolerance, vnímání odlišností každého člověka
 • učíme se pořádku, organizaci činností, osvojujeme si základy osobní hygieny
 • učíme se pomáhat kamarádovi i sobě – základy zdravovědy, prevence úrazů, první pomoc
 • společenské a didaktické hry, konstruktivní stavebnice
 • už myslíme na Vánoce

 

PROSINEC: SPLNĚNÁ PŘÁNÍ

 • MIKULÁŠSKÉ REJDĚNÍ – soutěže, hry, tanec, kresba Mikuláše, Čerta, Anděla
 • ADVENTNÍ ČAS – vyprávění o vánočních zvycích, učíme se a zpíváme koledy
 • vyprávíme si naše rodinné vánoční příběhy, co by nám udělalo radost pod vánočním stromečkem
 • vyrábíme výrobky s vánočními tématy, přáníčka, dárky, vytváříme vánoční výzdobu, zdobíme stromeček, výzdoba družiny a chodby
 • VÁNOČNÍ JARMARK
 • vycházky do zimní přírody, pozorujeme přírodu
 • pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu, krmítka

 

LEDEN: ZIMA KRALUJE

 • mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou
 • TŘI KRÁLOVÉ – význam, tradice
 • zimní sporty – soutěže na sněhu, bobování, stavby ze sněhu
 • zásady bezpečnosti při hrách, zimních sportech
 • přírodovědné vycházky – staráme se o zvířátka v zimě
 • střídaní ročních období – jak se správně oblékat, výroba šály a rukavic
 • kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou
 • turnaj ve stolních hrách
 • hudební školička – hudební nástroje, cvičení s hudbou

 

ÚNOR: SNĚHOHRÁTKY

 • sněhový sochař – originální stavby ze sněhu, soutěže na sněhu
 • naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, povídáme si o tom, co jíme
 • učíme se, jak předejít úrazům, správně telefonovat, důležitá telefonní čísla
 • lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají, čím chci být
 • relaxujeme při hudbě, četbě, poslechu, zpěv oblíbených písní s doprovodem
 • výroba dárků k Valentýnu
 • KARNEVAL

 

BŘEZEN: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

 • probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, broučci, loučíme se se zimou
 • pobyt venku, pozorování, změny počasí, úklid školní zahrady
 • jarní symboly, výroba dárků ke DNI ŽEN
 • BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY, čtenářská gramotnost, recitace básní, záložka do knihy
 • setí jarního osení, výroba velikonoční dekorace – výzdoba družiny
 • příprava na Velikonoce – tradice, zvyky, malování vajíček, přáníčka, výrobky na velikonoční jarmark
 • pohybové hry a činnosti na školním hřišti

 

DUBEN: CESTA NENÍ HŘIŠTĚ

 • hry, tančení, soutěže, hlavolamy
 • týden zvířecích mazlíčků v družině, mláďata zvířat
 • DEN ZEMĚ 22.4. – povídáme si o tom, jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě, připomeneme si důležitost třídění odpadů, uklízíme okolí školy
 • VELIKONOČNÍ JARMARK – výrobky s velikonočními náměty
 • BESIP – pravidla bezpečnosti, vycházka na dopravní hřiště
 • ČARODĚJNICE – výtvarné zpracování čarodějnic, soutěž o NEJ čarodějnici, opékání vuřtů na školní zahradě
 • vycházky, pobyt v přírodě, hřiště – soutěživé hry, sportovní činnosti

 

KVĚTEN: JSME VESELÉ DĚTI

 • sporty, soutěže, opičí dráha, víceboj, překážkové běhy, přetahovačky, hry s míčem, guma, skoky přes lano
 • DEN MATEK – vyrábíme dárky pro maminky, povídáme si, co pro nás naše maminky znamenají
 • květiny, rostliny – herbář, léčivé byliny
 • malování na chodníku, hry v přírodě
 • práce s encyklopedií a časopisy
 • kultura – zásady společenského chování, divadlo, kino, hrady, zámky, výstavy
 • čas – orientace v čase, učíme se znát hodiny

 

ČERVEN: TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

 • DEN DĚTÍ
 • plány na prázdninové léto, kam na dovolenou
 • vycházky do okolí školy, sportování, pitný režim
 • konstruktivní stavebnice, stolní a společenské hry
 • hry a činnost na přání dětí
 • SPANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
 • třídění stavebnic a úklid hraček v ŠD
 • poučení o bezpečnosti před prázdninami

 

rozloučení a vyhodnocení celého roku