Plánované akce

Celoroční plán práce školní

družiny školní rok  2023-2024

 

OSTROVY

 

ZÁŘÍ-PŘÍPRAVA NA PEVNINĚ

Než vyplujeme za pokladem, čeká nás spousta práce. Posádka se musí navzájem seznámit s pravidly plavby, obeznámit se se svojí lodí (družinkou), s piráty z ostatních lodí a jejich kapitány. Musí vymyslet název lodi, svůj pokřik, svoji vlajku a vytvořit ji.

Celodružinová akce: PEČENÍ BRAMBOR

ŘÍJEN-VYPLOUVÁME  SMĚR   PŘÍRODOVĚDNÉ OSTROVY

Naše posádky vyplouvají. Jejich prvním cílem jsou přírodovědné ostrovy. Cestu na tyto ostrovy si budeme zpříjemňovat celý měsíc vyprávěním o přírodě, rostlinách a živočiších, ale také o podnebí, živelných pohromách a úkazech. Budeme tvořit z přírodních materiálů, hrát si a napodobovat zvířata. Malovat nejen zvířata, ale i rostliny a budeme je lépe poznávat.

Celodružinová akce: DRAKIÁDA

LISTOPAD-PŘESOUVÁME SE NA DOPRAVNÍ OSTROV

Zvedáme kotvu a natáčíme kormidlo směrem k ostrovu dopravy. Kola, auta, autobusy, trolejbusy, vlaky, letadla a doprava jako taková nás bude zajímat při cestě na tyto ostrovy. Zda se zvládneme naučit některé silniční značky a  zdokonalíme se v dopravních znalostech, záleží čistě jen na naší šikovnosti.

Celodružinová akce: HALLOWEEN  

PROSINEC-DALŠÍ CÍL NAŠÍ PLAVBY-VÁNOČNÍ OSTROVY

Po úspěšné plavbě přes ostrovy dopravy nás čeká nádherná cesta na ty nejkrásnější ostrovy-ostrovy vánoční. Říká se, že na tomto ostrově všechno září a hlavně, že je plný tajných přání. Tak jsme všichni plni očekávání, co nás čeká. Při plavbě na tyto ostrovy budeme mít na naší palubě návštěvu Mikuláše a čerta, které budeme ztvárňovat v různých podobách různými výtvarnými technikami. Připravíme drobné dárečky a budeme si povídat o vánočních svátcích. A možná nás navštíví i Ježíšek …

Celodružinová akce: VÁNOČNÍ JARMARK

LEDEN-SMĚR NA OSTROV SPORTOVCŮ

Krásnou atmosférou vánočních ostrovů jsme byli docela uchváceni, bohužel se však musíme vydat dál v naší plavbě. Cíl je nám všem jasný - najít poklad. Jsme však teprve v polovině plavby a čeká nás ještě spousta nových zkušeností a poznatků. Tentokrát naše loď směřuje k ostrovu sportu. V průběhu plavby na tento ostrov si budeme povídat o různých sportech. Některé, pokud nám to naše plavba umožní, si i vyzkoušíme. Můžeme se těšit i na návštěvu Tří králů.

Celodružinová akce: SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA

ÚNOR-NAŠE POSÁDKA MÍŘÍ NA KARNEVALOVÉ OSTROVY

Ze sportu míříme rychle k zábavě a veselí. Dalším cílem naší plavby jsou karnevalové ostrovy. Co nás tam vůbec čeká? Spousta zábavy, masek, masopustů a radosti. Karnevalové ostrovy jsou opravdu netradiční. Lidé z těchto ostrovů jsou opravdu výjimeční. Neustále totiž chodí v maskách a převlecích, a proto i my se musíme na vylodění na tomto ostrově pečlivě přichystat. Při plavbě se musíme patřičně naladit a připravit, abychom s tamějšími obyvateli zcela splynuli.

Celodružinová akce: KARNEVAL

BŘEZEN-OSTROV PLNÝ POHÁDEK

Při úspěšném zdolání dalšího ostrova zvedáme plachty a vyrážíme vstříc dalším zážitkům. Cesta, kterou máme před sebou není zase tak dlouhá. Blízko karnevalových ostrovů se totiž nachází ostrovy pohádkové. Na tyto ostrovy se všichni těšíme, vždyť kdo by neměl rád animované, loutkové či hrané pohádky. Všechny mají šťastný konec a i my doufáme, že naše plavba bude mít šťastný konec a podaří se nám najít poklad, za kterým se již více jak půl roku trmácíme. Na plavbě na tyto ostrovy nás čekají nejen pohádkové bytosti a pohádky jako takové, ale budeme vítat jaro a také se připravovat na velikonoční svátky. Už se nemůžeme dočkat.

Celodružinová akce: VÍTÁNÍ JARA

DUBEN-OSTROV ZDRAVOTNÍKŮ

Pohádkové ostrovy byly nádherné. I když se nám z těchto ostrovů vůbec nechtělo, museli jsme se opět nalodit a vyplout dál a asi jsme věděli, proč se nám nechce. Po vyplutí nás na otevřeném moři zastihl silný vítr a prudká bouře, naše lodi ztroskotaly na pustém ostrově. Více jak polovina všech posádek onemocněla. Vzhledem k tomu, co se nám při plavbě přihodilo, nazvali jsme tento ostrov ostrovem zdravotním.

Celodružinová akce: ZACHRANÁŘSKÁ MISE, PÁLENÍ ČARODĚJNIC

KVĚTEN-OSTROV PLNÝ HUDBY, TANCE A LEGRACE

Přes všechnu smůlu, která nás potkala v předchozí plavbě, nebyly škody na lodích naneštěstí tak velké a daly se opravit. Naše cesta, která se již blíží ke konci, tak mohla pokračovat dál. Tato cesta bude náročná. Všichni doufáme, že se nemocná posádka již uzdravila a vše zvládne na výbornou.

Celodružinová akce: DISKOTÉKA, DEN MAMINEK

ČERVEN-KONEČNĚ K CÍLI

Plavba je téměř u konce a všichni doufáme, že se nám podaří nalézt vysněný poklad. Vždyť plavba byla náročná a strastiplná, plná překážek, nástrah, nových poznatků a znalostí. Prožili jsme spoustu legrace, našli jsme nové kamarády a zasoutěžili jsme si v různých disciplínách. Co můžeme ještě čekat? Disciplíny nejrůznějšího druhu, disciplíny trochu ztřeštěné, oslavu Dne dětí a samozřejmě POKLAD.

Celodružinová akce: CESTA ZA POKLADEM, DEN DĚTÍ