Školská rada

Volby do školské rady proběhnou v náhradním termínu do 3 měsíců po skončení nouzového stavu.