Primární prevence

Mgr. Petr Karman – školní metodik primární prevence
Konzultační hodiny: dle dohody
Kontakt: 777 257 193; karman@zsvychodni.cz
Vážení rodiče, milé děti.
     Právě jste navštívili stránky školního metodika primární prevence, na naší škole je tímto metodikem Mgr. Petr Karman, který je připraven pomoci, vyslechnout, napovědět všem dětem od 1. do 9. třídy. Samozřejmě se na něj mohou obrátit s prosbou o radu i samotní rodiče. Úkolem metodika prevence je pomáhat žákům i rodičům v situacích, se kterými si nedokážou poradit. Rád pomůže i těm žákům, kteří se nemohou nebo nechtějí svěřit se svým trápením rodičům nebo spolužákům. Máte-li, vážení rodiče, pocit, že je něco u vašeho dítěte v nepořádku a vše neklape, jak by mělo, využijte možnosti a přijďte situaci se mnou osobně probrat. Jaké jsou to problémy? Drogy, kouření, šikana, záškoláctví, rasismus, sekty, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování …
Samozřejmostí je zachování diskrétnosti.