Header image

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pro školní rok 2023/2024

 

1) Sportovní pohybové hry: pondělí - 13:00 - 13:45 - M. Damnitzová

2) Florbal: středa - 14:00 - 14:45 - S. Veselý ml.

3) Dramatický kroužek: čtvrtek - 13:15 - 14:00 - Mgr. A. Smetanová

4) Turistický kroužek pro 1.st.:  Mgr. D. Vokálková

5) Turistický kroužek pro 2.st: - Mgr. P. Karman

6) Šachový kroužek:  úterý - 14:00 - 15:00 - J. Rohm

7) Pletení košíků: pondělí - 14:00 - 15:00 - Mgr. M. Kozáková

Přihlášky si můžete vyzvednout v ŠD nebo u vyučujících.

Kapacita kroužků je omezená