Zaměstnanci školy

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Šmídová
Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Alena Smetanová

Sekretariát školy:

Andrea Rýdlová
Vedoucí učitel 2. stupně a metodik primární prevence:
Mgr. Petr Karman

ICT metodik
 

Jan Rohm
Výchovná poradkyně:
Mgr. Jindřiška Tůmová
Vedoucí vychovatelka:
Hedvika Šimková
Učitelé - 1. stupeň:
Mgr. Eva Janečková
Mgr. Ivana Havranová
Mgr. Veronika Hošková
Mgr. Denisa Vokálková
Mgr. Martina Kozáková
Učitelé - 2. stupeň:
Mgr. Jindřiška Tůmová
Mgr. Vladimíra Juricová
Ing. Alena Riedelová
Mgr. Vladimír Holeček
Mgr. Veronika Hasoňová
Tomáš Vokálek
Jan Rohm
Ing. Jakub Šafránek
Michaela Damnitzová
Bc. Anna Denežkina
Asistentka pedagoga:
Eva Miloschewitschová
Jiřina Klementová
Simona Mihalíková
Jana Korbová
Anna Homolková
Michaela Hlavová
Anna Švecová
 
Školní asistentka:
Michaela Damnitzová
Vychovatelky ŠD:
Hedvika Šimková
Ivana Víznerová
Blanka Marcziová
Školník školy Východní:
Jan Rohm
Uklízečky:
Milena Ožvoldová
Lenka Vojáčková