Zaměstnanci školy

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Šmídová
Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Alena Smetanová

Sekretariát školy:

Andrea Rýdlová
Zástupce ředitelky pro 2. stupeň a metodik primární prevence:
Mgr. Petr Karman

ICT koordinátor
 

Jan Rohm
Výchovná poradkyně:
Mgr. Jindřiška Tůmová
Vedoucí vychovatelka:
Hedvika Šimková
Učitelé - 1. stupeň:
Mgr. Eva Janečková
Mgr. Ivana Havranová
Michaela Kročilová
Mgr. Denisa Vokálková
Mgr. Martina Kozáková
Mgr. Veronika Hošková
Simona Mihalíková
Učitelé - 2. stupeň:
Mgr. Jindřiška Tůmová
Mgr. Vladimíra Juricová
Ing. Alena Riedelová
Mgr. Vladimír Holeček
Mgr. Veronika Hasoňová
Tomáš Vokálek
Jan Rohm
Ing. Jakub Šafránek
Michaela Damnitzová
Tereza Svobodová
Anna Švecová
Asistentka pedagoga:
Eva Miloschewitschová
Jiřina Klementová
Jana Korbová
Anna Homolková
Michaela Hlavová
Anna Švecová
Jana Vilímová
 
Školní asistentka:
Bc. Anna Denežkina denezkina@zsvychodni.cz
 
Vychovatelky ŠD:
Hedvika Šimková
Ivana Víznerová
Blanka Marcziová
Anna Homolková
Školník školy Východní:
Jan Rohm
Uklízečky:
Jana Plašilová
Lenka Vojáčková