O parlamentu

Co je naším úkolem?

Žákovský parlament tvoří žáci 3. - 9. třídy (z každé třídy jsou vybráni 2 žáci), kteří chtějí škole pomoct, spolupracovat s ní, nebo na ní chtějí např. něco změnit …, jsou to ale vždy žáci, kteří se nesmí bát vyjádřit svůj názor. Žákovský parlament je důležitou součástí naší školy. Naším úmyslem je přenášet myšlenky, nápady nebo třeba nedostatky žáků rovnou výš a naopak. Členové zastupují své spolužáky a snaží se prosadit jejich požadavky a nápady v organizaci školního roku.

Kdy se budeme scházet?

Členové se budou scházet zhruba jednou za měsíc.Vždy projednají aktuality, požadavky žáků, organizaci školy, budoucí akce. Poté tyto zprávy v průběhu týdne předají do svých tříd spolužákům a třídním učitelům.

Z každého zasedání bude také proveden zápis, který si budou na stránkách školy moci přečíst všichni žáci, učitelé, rodiče...

První on-line schůzka žákovského parlamentu proběhla ve čtvrtek 26. 11. 2020 v prostředí googlemeet od 17:00 h.

Volby do žákovského parlamentu

Zástupce jednotlivých tříd volí na začátku školního roku samy třídy ve spolupráci s třídním učitelem.
Z důvodu nařízení vlády ČR došlo k přerušení prezenční formy výuky. Právě proto letošní školní rok neproběhly zatím volby do žákovského parlamentu. Platí tedy to, že vás žáky budou zatím zastupovat ti, kteří byli zvoleni minulý rok. V šesté třídě (bývalá pátá) zástupce parlamentu zvolí prozatím třídní učitel.