O parlamentu

Co je naším úkolem?

Žákovský parlament tvoří žáci 3. - 9. třídy (z každé třídy jsou vybráni 2 žáci), kteří chtějí škole pomoct, spolupracovat s ní, nebo na ní chtějí např. něco změnit …, jsou to ale vždy žáci, kteří se nesmí bát vyjádřit svůj názor. Žákovský parlament je důležitou součástí naší školy. Naším úmyslem je přenášet myšlenky, nápady nebo třeba nedostatky žáků rovnou výš a naopak. Členové zastupují své spolužáky a snaží se prosadit jejich požadavky a nápady v organizaci školního roku.

Kdy se budeme scházet?

Členové se budou scházet zhruba jednou za dva týdny v pondělí. Vždy projednají aktuality, požadavky žáků, organizaci školy, budoucí akce. Poté tyto zprávy v průběhu týdne předají do svých tříd spolužákům a třídním učitelům.

Z každého zasedání bude také proveden zápis, který si budou na stránkách školy moci přečíst všichni žáci, učitelé, rodiče...

První schůzka Žákovského parlamentu proběhla v pondělí 16.10.2023 v jídelně školy.

Volby do žákovského parlamentu

Zástupci tříd jsou vybráni dle hlasování ve třídách ve spolupráci s třídním učitelem.