Základní informace

POSLÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina (dále jen ŠD ) tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a

výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují

od školního vyučování, prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky

volného času. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace

žáků, částečně také dohledu nad žáky.


Vedoucí vychovatelka - Hedvika Šimková, tel: 702 185 675

Provoz ŠD: po - pá  6:00 - 16:00

 


I. oddělení - Hedvika Šimková
(1. patro, I. třída)


II. oddělení - Ivana Víznerová
(přízemí, IV. a V. třída)


III. oddělení - Blanka Marcziová
(přízemí, III. třída)

IV.oddělení - Anna Homolková
(1.patro - II.třída)