Základní informace

 

Název školy:

Základní škola Varnsdorf Východní 1602, okres Děčín příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Varnsdorf, tel. 412 372 241
Sídlo zřizovatele: Varnsdorf, nám. Edvarda Beneše 470
Střediska školy: 01 středisko Střelecká 1800, Varnsdorf
02 škola Východní 1602, Varnsdorf
Adresa školy: Východní 1602, 407 47 Varnsdorf
IČO: 70698155
REDIZO: 600076474
IZO: 102065403
E-mail školy: skola@zsvychodni.cz
Ředitelka školy: Mgr. Helena Šmídová
e-mail: smidova@zsvychodni.cz
tel. , 775 872 658
Sekretariát školy: Andrea Rýdlová
e-mail: rydlova@zsvychodni.cz
tel. 737 205 470
Kontaktní osoba pro budovu gymnázia: Mgr. Vladimír Holeček
e-mail: holecek@zsvychodni.cz
tel. 775 852 069
Koordinátor pro tvorbu ŠVP: Mgr. Helena Šmídová
e-mail: smidova@zsvychodni.cz
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Alena Smetanová
e-mail: smetanova@zsvychodni.cz
tel. 724 820 130
Zástupce ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Petr Karman
e-mail: karman@zsvychodni.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Jindřiška Tůmová
e-mail: tumova@zsvychodni.cz
tel. 775 893 669
Konzultační hodiny pro rodiče, každé pondělí
od 13-14 hod. Nutné telefonické objednání.
Metodik primární prevence: Mgr. Petr Karman
e-mail: karman@zsvychodni.cz
tel. 777 257 193
Konzultační hodiny pro rodiče, každé pondělí
od 13-14 hod. Nutné telefonické objednání.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR): Ing. Jana Kociánová
e-mail: jana.kocianova@varnsdorf.cz
tel. 417 545 104

 

    Školská rada:    předsedkyně školské rady z řad zákonných zástupců: Stanislava Vaňková
                                  zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Jindřiška Tůmová
                                  zástupce zřizovatele: Petra Marešová