Header image

Dílny

Od nového školního roku se do výuky vrátily dílny.

Žáci se učí zacházet s pilkou, pilníkem a zkouší kreslit nákresy věcí, které si poté v dílně vyrobí.

Michaela Damnitzová