Header image

Dopravní týden

Od 15. 6. do 19. 6. se ve třídách 1. stupně, během vyučovacích bloků, prolínala dopravní výchova.

Ve středu proběhlo dopravní dopoledne, kterého se zúčastnily kromě dětí 1. stupně i děti z MŠ Stonožka a Slovíčko. Přizváni byli i zástupci města, dostavil se pan místostarosta J. Sucharda s asistentkou R. Ježkovou.

Vše se vydařilo i díky krásnému počasí. Děti si odnášely kromě odměn i nové vědomosti.

Celá akce byla finančně podpořena z dotace města Varnsdorf.

Michaela Damnitzová