Header image

Vánoční jarmark na ZŠ Východní

V úterý 17.12. v odpoledních hodinách se konal v naší škole Vánoční jarmark.

Všechny prostory školy ožily vánoční atmosférou. Děti s rodiči mohli společně hledat zlaté prasátko, využít Ježíškovu poštu, protáhnout těla při vtipné pohybové hře, nakoupit pěkné dárečky (převážně žákovské výrobky ), k mání byly také sušené bylinky ze školní zahrádky. Kdo měl zájem, mohl si ozdobit perníček či vyrobit jinou vánoční ozdobu v malé dílničce, kterou zajistily kromě naší ŠD také 2 ochotné pracovnice z DDM – A. Špirochová a P. Rosová – děkujeme. Dále byl k dispozici vtipný fotokoutek, ukázky ruční výroby – paličkování, ukázky vánočních zvyků, nechyběl bohatý kulturní program – tanečky, zpívání, pohádky a nechybělo také pestré občerstvení. Proběhla soutěž o nejhezčí vánoční výrobek z dílny rodič + dítě a také soutěž o nejlepší cukroví.

Návštěvnost byla veliká, atmosféra výborná.

Závěrem patří poděkování za sponzorskou pomoc pekárně p. Woletze, p. Rudinské a samozřejmě všem rodičům, kteří nás jakýmkoliv způsobem v této akci podpořili, dále patří dík všem zaměstnancům školy, kteří se na přípravě podíleli a za jeden provaz dotáhli vše zdárně do konce.

Mgr. Alena Smetanová