Header image

Aktuální informace k provozu školy a školní jídelny

Aktuální informace k provozu školy a školní jídelny
v týdnu od 17. 5. 2021 (1. a 2. stupeň)

Informace k prezenční výuce všech žáků 1. stupně:

Ve škole se prezenčně učí žáci 1. - 5. třídy, provoz ŠD probíhá v normálním režimu bez omezení (6.00 – 16.00).

Žáci se učí podle běžného školního rozvrhu, TV pouze venku.

Ve škole musí mít chirurgickou roušku (náhradní v sáčku) a budou testováni v pondělí. Pokud nebude žák v den testování přítomen, test se provede v den jeho příchodu do školy.

Testování Ag testy bude probíhat pro družinové děti od 6.00 do 7.30 v testovací místnosti (školní jídelně) za asistence a dohledu. Pokud bude test negativní, pokračují žáci do své ŠD. 

Testování dětí, které nepřijdou ráno do školní družiny, bude probíhat v jejich kmenové třídě 1. vyučovací hodinu za dohledu vyučující/ho a asistentky.

V případě pozitivního testu budou kontaktováni rodiče žáka. Žák na rodiče počká v oddělené místnosti.

Informace k výuce žáků 2. stupně:

Týden od 17.5.2021 pro žáky 6. a 7. třídy: učí se distančně podle rozvrhu distanční výuky.

Všichni žáci, kteří se v týdnu distanční výuky učí z domova, pokračují ve výuce on-line (nebo off–line s tím, že úkoly vydáváme v pondělí, žáci odevzdávají v pátek).

Úkoly  -  zvoňte „SBOROVNA“

  • každé PONDĚLÍ od 9.00 do 11.00 – vyzvedávání úkolů
  • každý PÁTEK od 9.00 do 11.00 – vracení vyhotovených úkolů

Po domluvě s vyučujícím mohou žáci docházet na individuální konzultace (bez testování).

Týden od 17.5.2021 pro žáky 8. a 9. třídy: učí se ve škole podle běžného školního rozvrhu všechny předměty (tedy i odpolední výuka), bez konzultací, TV pouze venku. (POZOR - celý týden pouze na budově Východní a obědy zajištěny také v ŠJ Východní)

Nezapomeňte na přezůvky, čipy na obědy a zámek, klíče (šatny budova Východní).

Ve škole musí mít žáci chirurgickou roušku (náhradní v sáčku) a budou testováni v pondělí a ve čtvrtek Ag testy v jejich kmenové třídě 1. vyučovací hodinu za dohledu vyučující/ho (žáci musí být ve škole nejpozději v 7.45).

V případě pozitivního testu budou kontaktováni rodiče žáka. Žák na rodiče počká v oddělené místnosti.

Informace ze ŠJ (aktuální info na www.sjnam.cz):

Žáci, kteří se učí prezenčně, mají automaticky přihlášen oběd č. 1 na celý týden. Změnu oběda na č. 2,  č. 3 nebo případné odhlášení obědů si musí žáci provést sami přes aplikaci.

Obědy pro 8. - 9. třídu jsou v tomto týdnu vydávány pouze v ŠJ Východní.

Žáci, kteří se učí distančně (6. a 7. třída) mohou odebírat obědy, ale pouze do jídlonosiče s sebou, oběd nelze konzumovat v jídelně (obědy si musí přihlásit).

Výdej obědů probíhá ve školní jídelně ZŠ Východní od 12.00 do 14.00 hodin.