Header image

Aktuální informace k provozu školy a školní jídelny

Aktuální informace k provozu školy a školní jídelny
od 24. 05. 2021 (prezenční výuka v ZŠ)

Ve škole se prezenčně učí všichni žáci podle běžného školního rozvrhu, provoz ŠD probíhá v normálním režimu bez omezení (6.00 – 16.00).

Stále platí opatření, že ve škole musí mít žáci chirurgickou roušku (náhradní v sáčku) a testování bude probíhat 1x týdně v pondělí. Pokud nebude žák v den testování přítomen, test se provede v den jeho příchodu do školy.

Testování Ag testy bude probíhat pro družinové děti od 6.00 do 7.30 v testovací místnosti (školní jídelně) za asistence a dohledu. Pokud bude test negativní, pokračují žáci do své ŠD. 

Testování dětí, které nepřijdou ráno do školní družiny, bude probíhat v jejich kmenové třídě 1. vyučovací hodinu za dohledu vyučující/ho a asistentky. Všichni žáci musí být ve škole nejpozději v 7.45.

V případě pozitivního testu budou kontaktováni rodiče žáka. Žák na rodiče počká v oddělené místnosti.

Informace ze ŠJ (aktuální info na www.sjnam.cz):

Všichni žáci mají automaticky přihlášen oběd č. 1, změnu oběda nebo případné odhlášení obědů si musí žáci provést sami přes aplikaci.

Výdej obědů probíhá ve standardním režimu.