Header image

Bezdotykový dezinfekční stojan

Nový dezinfekční bezdotykový nášlapný stojan.

Děkujeme za sponzorský dar pí. S. Vaňkové.

Nášlapný bezdotykový dezinfekční stojan bude zdobit školní prostory a zároveň bude sloužit
žákům i návštěvám.