Header image

Informace pro rodiče a žáky 9. třídy

V tomto školním roce ukončí povinnou školní docházku 20 žáků 9. třídy a 4 žáci z nižších ročníků.

V nejbližší době se tito žáci dozvědí, zda budou vykonávat přijímací zkoušky nebo zda budou přijati na jimi vybrané střední školy na základě dosavadních studijních výsledků. Informace z MŠMT k jednotným přijímacím zkouškám jsou uvedeny zde:

V těchto dnech je tedy nejvyšší čas, aby si rodiče vycházejících žáků vyzvedli ve škole zápisový lístek, kterým potvrdí, že na zvolenou střední školu a konkrétní obor jejich děti nastoupí.

Zápisové lístky si mohou rodiče začít vyzvedávat ve škole od pondělí 15. března, nejlépe po předchozí telefonické dohodě s výchovnou poradkyní.

 

Všem přejeme hodně úspěchů při přijímacím řízení.

 

                                   za vedení školy Mgr. Jindřiška Tůmová

                                                                 výchovná poradkyně, tel. 775 893 669