Header image

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY

DLE USNESENÍ VLÁDY ČR SE OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA 2021 ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE, ŽÁCI PŘECHÁZEJÍ NA POVINNOU DISTANČNÍ (DOMÁCÍ) VÝUKU.

ÚKOLY  (1. – 9. TŘÍDA) -  ZVOŇTE „SBOROVNA“

  • KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 9.00 DO 11.00 HOD. – VYZVEDÁVÁNÍ ÚKOLŮ
  • KAŽDÝ PÁTEK OD 9.00 DO 11.00 HOD. – VRACENÍ VYHOTOVENÝCH ÚKOLŮ