Header image

Informace pro žáky 5. a 9. tříd

Informace pro žáky 5. a 9. tříd k testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. 4. 2021

Informace k testování těchto žáků jsou uvedeny v mimořádném opatření MZ ČR zde:

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-u-prijimacich-zkousek-s-platnosti-od-26-dubna-2021/
 

Naše škola je povinna provést svým žákům na jejich žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

V případě žádostí o provedení Ag testu se včas obraťte na svého učitele nebo na vedení školy.