Header image

Jako Picasso

Výtvarná přehlídka žáků varnsdorfských základních škol.

Pokud budete mít cestu kolem varnsdorfské knihovny, všimněte si netradiční galerie. Z prosklených prostor knihovny na kolemjdoucí shlíží dětské autoportréty, které zde budou k vidění až do konce prázdnin.

 

Pod názvem Jako Piccaso uspořádala ZŠ Východní pro žáky všech varnsdorfských základních škol soutěžní výtvarný projekt. Děti soutěžily ve dvou kategoriích: žáci 1. stupně v kategorii malba – autoportrét (zvlášť byly hodnoceny práce dětí 1. - 3. a 4. - 5. tříd), žáci 2. stupně v kategorii malba – autoportrét ve stylu kubismu. K rukám poroty, složené vždy z jednoho učitele zúčastěných škol, se sešlo 241 obrázků, vybrat vítězné práce tedy nebylo vůbec jednoduché.

Vernisáž výtvarné výstavy Jako Picasso se uskutečnila 11. června před knihovnou za účasti starosty města pana Rolanda Sollocha. Město Varnsdorf tento projekt podpořilo finanční dotací, bylo tak možné odměnit nejen vítěze soutěže, ale také všechny školy, které se do projektu zapojily. Poděkovat je také třeba Městské knihovně Varnsdorf za propůjčení originálních výstavních prostor, díky nimž se s oceněnými výtvarnými pracemi může seznámit opravdu každý.

První ročník výtvarného projektu Jako Picasso byl úspěšný, vzhledem k zájmu dětských varnsdorfských výtvarníků se už těšíme na další.


Virtuální vernisáž: