Header image

Nabídka pomoci rodičům a žákům

Pro žáky nabízíme možnost doučování ve Varnsdorfu, existují různé organizace, které pomáhají při problémech s dětmi.

1. možnost doučování ve Varnsdorfu:

 

Povinné konzultace ve škole

 Další konzultace lze domluvit s jednotlivými  vyučujícími. 

Poradna pro závislosti - opravdu doučují…

Kontakt: 778 506 392 - paní Červinková 

Nízkoprahový klub Modrý kámen

Kontakt: 412 384 516

 

2. organizace pomáhající při problémech s dětmi:

 

Poradna Rumburk

Kontakt: 775 441 289, 770 192 215

Středisko výchovné péče Jiříkov

Kontakt: 778 742 766 - Jana Bajanová

Rodičovská linka

Kontakt: 606 021 021

Za základní školu

Výchovná poradkyně: 775 893 669 - Mgr. Jindřiška Tůmová
Metodik primární prevence: 777 257 193 - Mgr. Petr Karman