Header image

Sportovní dopoledne

"Není důležité vyhrát, ale sport si užít"

Dopoledne plné sportu si užili žáci obou stupňů naší školy.
pondělí 28.6. - 1.stupeň
úterý 29.6. - 2.stupeň

1. stupeň byl rozdělen do tří skupin a během dopoledne se všichni vystřídali na třech stanovištích - fotbal, vybíjená a přehazovaná.
Po ukončení sportovních výkonu byli oceněni všichni žáci, kteří se zapojili do sběru druhotných surovin.
(fotogalerie)

2.stupeň sportoval po třídách a všichni si postupně vyzkoušeli fotbal, basketbal, přehazovanou a maraton.

Na závěr každého dopoledne proběhlo slavnostní rozloučení s 5. a 9.třídou
Třídní učitelky a paní ředitelka popřály žákům hezké prázdniny a pohodový vstup do nové etapy dalšího studentského života.
Za 9.třídu se se školou a vyučujícími rozloučila Kačka Málková, která všem poděkovala za devět let strávených v naší škole.
(5.třída, 9.třída - fotogalerie)