Header image

Velikonoce 4.třídy

Pojďte nahlédnout, jak probíhají Velikonoce u čtvrťáků.

Ani během lockdownu a distanční výuky nezapomínáme žít normální život, radujeme se z obyčejných věcí a připomínáme si tradice.