Header image

Volba do školské rady

Přijďte si zvolit zástupce z řad rodičů.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, VÝCHODNÍ 1602,

OKRES DĚČÍN, příspěvková organizace

 

VYHLAŠUJE VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

volební místo: v přízemí školy

 

23.6. – 25.6. 2021

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého hlasovacího práva.

 

volební komise: Mgr. Veronika Hošková, Ivana Víznerová

 

 

                                                         Ve Varnsdorfu 22.6.2021                         Mgr. Helena Šmídová
                                                                                                                                     ředitelka školy