Header image

3D potrubí

Výtvarná výchova v 9. třídě

Devátá třída na chvíli odložila štětce a barvy a pojala výtvarnou výchovu trochu jinak. Pomocí brček žáci vytvářeli 3D potrubí.