Header image

5. třída v pravěku

Co bychom naučili lidi z pravěku?

Co bychom mohli naučit lidi, kdybychom se ocitli v pravěku? Postavit počítač? Vyrobit železo? Kdeže! ...Tak alespoň rozdělat oheň? No... vypadá to, že asi ani náhodou... Tak bychom to zkusili alespoň s řečí a počítáním! Páťáci provádějí experiment.