Header image

Abeceda peněz

Finanční gramotnost

9. 12. 2021 proběhla ve 2. - 4. třídě akce s finanční poradkyní, při které se děti zábavnou formou seznámily s pojmy z oblasti finanční gramotnosti.

A. Smetanová