Header image

Adaptační kurz 6.třída

Stmelovací pobyt 6.třídy

Ve dnech 6. – 8. října se žáci šesté třídy zúčastnili adaptačního pobytu „Světlo pod vyhlídkou“

v Jetřichovicích.

Třídenní adaptační pobyt byl financován z dotace, kterou ZŠ Východní poskytl Ústecký kraj

v rámci programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2021.

V šesté třídě se sešli žáci z několika škol, cílem pobytu a aktivit s ním spojených proto bylo

usnadnění začlenění nových žáků a upevnění zdravých vztahů v třídním kolektivu, rozvíjení

komunikačních dovedností dětí a jejich zdravého sebevědomí. Adaptačního pobytu se kromě

třídní učitelky a asistentky zúčastnil také metodik primární prevence rizikového chování,

který se zaměřil na spolupráci mezi žáky a řešení případných konfliktů při skupinové práci.

Spolu s lektory Schrödingerova institutu se děti vydaly na pochod v krásné krajině

Jetřichovicka, inidividuálně i týmově zdolávaly lanové překážky, hrály pohybové hry s různým

zaměřením. Pod odborným vedením šesťáci absolvovali i psychosociální program.

Tři dny utekly jako voda. Žáci se sžili nejenom mezi sebou, ale i se svými novými učiteli, kteří

se celého programu aktivně účastnili. O tom, že tento adaptační pobyt proběhl úspěšně,

svědčí i fakt, že děti se už teď těší na další společné akce.