Header image

Den otevřených dveří

Děkujeme za návštěvu a těšíme se u zápisu

Den otevřených dveří Základní školy Východní. Děti se zabavily hledáním zvířátek a plněním úkolů ve třídách 1. stupně. Třídy 2. stupně se předvedly ve svém novém kabátu a návštěvníci měli možnost sestavit jednoduchý elektrický obvod, prozkoumat přírodu pod mikroskopem nebo vyřešit únikovou hru v nové IT třídě. Celá škola se pyšní úžasnými výtvory žáků. Všem, kteří se podíleli na aktivitách pro děti z řad pedagogického sboru, asistentek a žáků školy, patří velké poděkování. Díky za možnost podívat se, jak škola vzkvétá a je plná života. Těším se na další akce.

S. Vaňková - rodič žáků z 2. a 9. třídy