Header image

Den učitelů

Vše nejlepší všem vyučujícím

S. Vaňková (rodič žáků ve 2. a 9. třídě)