Header image

Elektrický proud

Výpadek elektrického proudu

V pondělí 22. 11. od 7:30 do 12:00 nepůjde v celé škole a přilehlém okolí proud.
Výuka bude probíhat v běžném režimu, jen své ratolesti trošku přioblečte.

Hezký zbytek víkendu