Header image

Fotografování tříd

Školní fotografování

V pondělí 16. 5. proběhne tradiční fotografování tříd.
Cena:
třídní fotografie - 40,- Kč
skupinky - 40,- Kč / osoba na fotografii

Dále je možnost foto balíčku - jednotlivec - 350,- Kč (třídní fotografie v ceně)
                                                   - se sourozencem - 400,- Kč (třídní fotografie v ceně)

Informace o vaší objednávce fotografií předejte třídní učitelce / asistentce.