Header image

Návštěva z MŠ

Další představení dramatického kroužku

9.3. nás navštívily děti z MŠ Stonožka a MŠ Jeřabinka, aby shlédly pohádku dramatického kroužku Dva tovaryši.
Pohádka se líbila, úsměvy byly na obou stranách.