Header image

O praotci Čechovi

Divadelní představení 5. třídy

Páťáci v hodinách literární výchovy nacvičili hru O praotci Čechovi, sami si vytvořili kostýmy a kulisy. Vystoupení pro spolužáky bylo velmi úspěšné, a tak za své představení sklidili potlesk. Je to motivace pro další práci!