Header image

Přijímací řízení na SŠ 2022/2023

informace pro rodiče vycházejících žáků

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SŠ – NĚKOLIK RAD

  • žáci naší školy dostanou dva formuláře s vyplněnou hlavičkou a druhou stranou přihlášky
  • do přihlášky si doplní vybrané střední školy a obory (u obou přihlášek stejně).
  • na přihláškách na střední školu potvrďte, prosím, podpisem uchazeče a podpisem zákonného zástupce správnost všech vytištěných údajů. V případě zjištění chyby ihned přineste přihlášky zpět do školy k přepracování.
  • po vyplnění bude přihláška opatřena razítkem a podpisem ředitelky školy – odevzdávat prosím výchovnému poradci Mgr. Jindřišce Tůmové
  • za řádné vyplnění, zajištění všech požadovaných dokladů k přihlášce (např. potvrzení zdravotní způsobilosti) a včasné podání plně odpovídá zákonný zástupce žáka. Naše škola vám nabízí aktivní spolupráci a poradenskou činnost při řešení problémů týkajících se přijímacího řízení
  • Dříve než odešlete přihlášku:
  • zjistěte, zda vámi vybraná škola (obor) vyžaduje lékařskou prohlídku, a v případě, že ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře
  • seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text)
  • pokud vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem
  • Přihlášky doručte na adresu ředitele SŠ do 1. 3. 2022.

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách: