Header image

Prima dopoledne se spolužáky

V úterý 7. 9. 2021 si děti 3. a 4. třídy v rámci „utužení a stmelení“ kolektivu vyšláply směr Hrádek.

Třeťáci s chutí nachystali malované kamínky, připravili trasu a vyrazili v 8 hodin od školy, čtvrťáci kamínky úspěšně posbírali a zbytek dopoledne si užívali každý po svém.

Třeťáci sportovali, tvořili a hráli si na velké zahradě p. as. Jany Korbové, které bychom chtěli MOC poděkovat za přípravu, program  a malé zdravé mlsání .

Čtvrťáci nám byli v „patách“, zahráli si několik „stmelovacích“ her,zaslouží velkou pochvalu za nalezení  téměř všech kamínků a na jaře nachystají na oplátku kamínky a trasu pro nás.

Dopoledne plné smíchu, her, zážitků,zvířátek, sluníčka a kamarádství se nám moc líbilo a novému spolužákovi Domčovi  také.

Velké poděkování patří  oběma p. asistentkám Janě K. a Evě M. a těšíme se na další prima akcičku v přírodě.

7. 9. 21, Mgr. I. Havranová