Header image

Recitační soutěž 1. stupeň

Básnířské dopoledne č. 2

Dne 6. 4. se konala soutěž v recitaci ve 2 kategoriích.

1. - 3. třída - zde byly předvedeny krásné výkony, a porota byla proto štědrá, udělila 4 x 1. místo:

                                  T. Boumová (1. tř.)

                                  E. Prejzková (2. tř.)

                                  J. Šišuláková (3. tř.)

                                  J. Vápeník (3. tř.)

             3 x 2. místo: A. Bláha (1. tř.)

                                  T. Javůrek (2. tř.)

                                  K. Kasala (3. tř.)

             3 x 3. místo: A. Kaňka (1. tř.)

                                  E. Prchalová (2. tř.)

                                  A. Vrataninová (3. tř.)

4. - 5. třída - porota rozhodla takto:

                   1. místo: K. Vápeníková (5. tř.)

                                   R. Hasoň (5. tř.)

                   2. místo: K. Kořínková (5. tř.)

                                   A. Macho (5. tř.)

                   3. místo: A. Stehlíková (5. tř.)

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme!