Header image

Školní kolo Pythagoriády

Matematická soutěž

Dne 5. 11. 2021 proběhlo školní kolo matematické Pythagoriády. Zúčastnilo se celkem 7 žáků z 6. - 9. tříd.
Žákům byla udělena pochvala za aktivní účast ve školním kole.