Header image

Společné bubnování

Bubnování v afrických rytmech

V pondělí 28. 2. 2022 jsme zažili společnou prožitkovou aktivitu – "Společné bubnování" v tělocvičně, kde se za dopoledne vystřídaly všechny třídy. Rozhodně jsme se nenudili a i my dospělí jsme se nechali rytmem pohltit.

Pěkný zážitek!