Header image

Sportovní kroužky

Sport ve škole

Od 5.10. opět začnou sportovní kroužky na naší škole.

úterý - 14:00 - 14:45 - přehazovaná (1.-5.třída)
pátek - 14:00 - 14:45 - florbal (2.-5.třída)

Přihlásit se můžete u paní vychovatelky v ŠD nebo e-mailem (damnitzova@zsvychodni.cz)