Header image

Stmelovací pobyt 9. třída

9.třída v Jiříkově

Ve čtvrtek ráno se žáci 9. třídy sešli na autobusovém nádraží, aby se vydali autobusem do Jiříkova – místa jejich dvoudenního pobytu. Cílem této akce bylo lépe se poznat v jiných situacích než ve škole a dokázat, že umí spolupracovat.

Ubytováni jsme byli v centru Schrodingerova institutu v Londýnské ulici v Jiříkově. Po výborném obědě a krátkém odpočinku jsme se přesunuli do tělocvičny místní základní školy. Počasí nám nepřálo, a proto sportovní aktivity venku nemohly probíhat. Pod vedením pracovníků  Schrodingerova institutu si děti zahrály celou řadu nejen míčových her, při kterých musely prokázat, že si umí pomáhat, umí se domluvit. Večer pokračoval program pod vedením paní Hendrychové ze Střediska výchovné péče v Jiříkově. V pátek po snídani  byl na programu výtvarný blok, kdy děti společně tvořily mandalu. Před polednem jsme se vydali na zpáteční cestu.

Pobyt se žákům líbil. Škoda jen, že se z důvodu nemoci akce nezúčastnili všichni žáci třídy. 

Děkujeme všem organizátorům za připravený program, pěkné ubytování a chutné jídlo.

Pokud by byla možnost, rádi bychom si podobný pobyt zopakovali i ke konci školního roku.