Header image

Tančí celá škola

Celorepubliková soutěž se Star Dance

V listopadu nám přišel email se zajímavým projektem od ČESKÉ TELEVIZE - TANČÍ CELÁ ŠKOLA. Po následném prostudování jsme se rozhodli, že se soutěže zúčastníme. PRAVIDLA: použít minimálně 2 z 10 tanečních prvků, skupina minimálně 6 tanečníků, hudba originální od televize. 

Zapojila se všechna 4 oddělení ŠD. Taneční sestavu nám vymyslela a všechny vychovatelky naučila p. asistentka  Eva Miloschewitschová. Následně jsme se to snažily naučit děti ve svých odděleních. Společně jsme všichni tanec několikrát nacvičovali v tělocvičně, než přišel den D - velké natáčení. 

Výsledek je kouzelný a všem děkujeme za píli, úsilí a snahu, kterou do projektu dali.