Header image

Zdražení obědů

Od 1. června 2022 musí školní jídelna navýšit cenu obědů pro všechny strávníky z důvodu neustále rostoucích cen potravin.

Nové ceny platné od 1. června 2022:
Žáci 7 - 10 let   31,- Kč   /   Žáci 11 - 14 let   33,- Kč   /   Žáci a studenti 15 a více let   35,- Kč
Učitelé, důchodci a ostatní cizí strávníci   95,- Kč

Navýšení limitu inkasní platy:
Žádáme strávníky, kteří platí obědy inkasní platbou, aby si navýšili měsíční limit pro inkasní platbu ve svých bankách, a to nejpozději do 16. května 2022.
Žáci a studenti na 900,- Kč   /   Učitelé, důchodci a cizí strávníci na 2 300,- Kč