Header image

Informace pro rodiče a žáky od 4.1.2021

Dle usnesení vlády ČR se od 4.ledna 2021 povoluje osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy ve škole. Pro 3.-9.třídu je povinné vzdělávání distančním způsobem (domácí výuka).

Úkoly - zvoňte "Sborovna"

  • každé pondělí od 9:00 do 11:00hod - vyzvedávání úkolů
  • každý pátek od 9:00 do 11:00hod - vracení vyhotovených úkolů

Kontulktační hodiny žáků na distanční výuce jsou povoleny.