Header image

Pokyny k distanční výuce

Stručná pravidla distanční výuky pro 2. stupeň.

Připomínáme pravidla distanční výuky pro 2. stupeň

  • distanční vzdělávání je povinné
  • pokud má žák k dispozici mikrofon a kameru, bude je používat
  • žák se připojuje z místa, kde nebude rušen
  • během online výuky jsou žáci povinni dodržovat pravidla slušného chování, řídí se platným školním řádem, zákaz nahrávání
  • žáci, kteří nemají technické zázemí ani vybavení, se budou účastnit tzv.OFFLINE výuky (každé pondělí 9-11h vyzvednout zadání úkolů a každý pátek 9-11h odevzdat vypracované úkoly)
  • kdo nebude pravidelně plnit úkoly, bude povinně docházet 1x týdně na konzultační hodiny


Podrobné pokyny k distanční výuce