Header image

1. výlet turistického kroužku

Vyrážíme do světa

V sobotu 15.10. jsme vyjeli do Prysku, kde jsme si prošli Meixnerovu pohybovou stezku. Jsou zde lavičky, odpočinková místa, cvičební a herní prvky. Byli jsme i na průzkumu ve Sloní skále. Svačinku jsme si dali v krásném historickém altánu s výhledem na Prysk. Vylet se i přes nepříznivé počasí moc vydařil.