Header image

Bezpečnost dětí před školou

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a chráníte děti a své okolí

Žádáme všechny, kteří vozí své děti do školy autem, aby při jejich vystupování dbali zvýšené
pozornosti. Malé děti by neměly vystupovat z auta samotné a směrem do vozovky, na které
může být provoz ve frekventovaných časech opravdu nebezpečný.

Kolektiv ZŠ Východní